(1)
Fauza, R. GAMBARAN PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG TEKNIK MENYUSUI YANG BENAR DI DUSUN ABDI GUNA LANGKAT TAHUN 2021. JIKEBI 2021, 7, 85-89.