(1)
Manurung, N. PEMBINAAN MASYARAKAT TENTANG PENCEGAHAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DI DESA KOLAM KECAMATAN PERCUT SEI TUAN. Ji-SOMBA 2023, 2, 83-87.