Sinaga, S. B., B. Nadeak, and M. I. Panjaitan. “INSTALASI JARINGAN KOMPUTER PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ADVENT MEDAN”. Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat (Ji-SOMBA), Vol. 2, no. 2, May 2023, pp. 54-62, doi:10.52943/ji-somba.v2i2.1316.